0

Kallelse årsmöte 2021 – Den 21 januari kl 19.00

I år kommer årsmötet att vara digitalt. För att kunna närvara måste man anmäla sig. Detta sker genom att man skriver till active0480@gmail.com. När det närmas sig får man sedan länk till Teams-mötet. Dagordning med mera framkommer nedan via bilderna.

Datum: 21 januari
Tid: 19.00
Plats: Teams

Välkommen!