Spots

I Kalmar med omnejd finns bland annat dessa spots. Klicka på namnen för länkar till kartor.

  • Spelefanten – Här håller vi till när vi kör inomhus. Ytan är inte stor men här finns två ramper, en bank, en quarterpipe, några flyttbara boxar och rail och sedan i julen 2017 en pyramid/hip. Kolla menyn ovan för mer information så som priser och öppettider.

Spelefanten (liten)

  • Kalmar betongpark – Park färdigställd tidigt 2020. Drygt 1200 kvm. Har  bowlcorners, flowsektion och en streetyta. Läs mer om parken här.

  • Södra utmarken – Kort och gott en betongyta med några olika obstacles och en helt ny miniramp sommaren 2018. Ligger mellan fotbollsplaner och en tidigare återvinningscentral som numera är stängd pga kommande byggplaner i området.

Södra utmarken (liten)

  • Barkestorpsskolan – I ganska nära anslutning till skolan finns en liten yta som bjuder på lite olika obstacles. En quarterpipe, två banks och en funbox, rail och curb/box mitten.

Barkestorp (liten)

  • Långviken – Ett av de senaste tillskottet sommaren 2018 är en pumptrack i Långviken vilket även ligger i direkt anslutning till svalkande bad.

  • Färjestaden – I Färjestaden på Öland finns en mindre men ändå ganska fin yta med manualpad och boxar, ett rail och en miniramp som dock hunnit bli ganska sliten.

Färjeparken (liten)

  • Haga Park – Haga Park strax söder om Färjestaden på Öland är inte bara en av landets bästa platser för vind- och kitesurfing, här finns sedan sommaren 2017 även denna miniramp.