0

Extra årsmöte

Active 0480 – Kallelse extra årsmöte

Datum: 7 maj 2017
Tid: 15.00
Plats: Spelefanten

Styrelsen kallar till extra årsmöte av fem anledningar. Ordföranden Valle Fotiadis har avsagt sig sitt uppdrag med omedelbar verkan och kvarvarande styrelse (1) önskar bli komplett och samtidigt gör ett nyval av ledamöterna för att arbetet i föreningen ska kunna fortgå. Därför är en av punkterna val av ny ordförande och val av fyra nya styrelseledamöter. För det andra (2) är föreningens ekonomi ansträngd varför sittande styrelsen vill informera om detta och inhämta medlemmarnas synpunkter. Styrelsen vill också (3) informera och föra dialog kring eventuellt betongparksbygget i Norrliden och också (4) presentera och prata om den målbild de har framförallt för 2017, men också på längre sikt. Slutligen (5) vill styrelsen föreslå några ändringar i föreningens stadgar därför är också en av punkterna beslutsfattande kring detta.

Dagordning finns på föreningens nya hemsida, vår Facebooksida, anslagen i Spelefanten och alternativt går det också bra att kontakta Melker Labory på ”melkerlabory@hotmail.com” för att erhålla en via mail. Underlag så som förslag på ändringar av stadgar, föreningens nuvarande stadgar och protokoll från årsmötet i februari 2017 kan erhållas om kontakt tas med Melker Labory via e-mail. Dessa dokument presenteras också på föreningens nya hemsida (active0480.wordpress.com).

Välkomna!

//Styrelsen – Active 0480

Kallelse extra årsmöte 2017-05-07

Dagordning extra årsmöte 2017-05-07

Active 0480 Stadgar och anmälan föreningsregistret

Förslag ändringar i stadgar

Årsmötesprotokoll 2017_HELA