0

Corona

Active 0480 följer utveckligen och vi kommer att rätta oss efter de direktiv som kommer.

Hallen är ännu öppen, men styrelsen vill uppman till försiktighet. Följ rekommendationerna!