0

Betongpark – Bild från workshop

 

Bild från en av dagens två workshops. Barngruppen. Arbete med bilder för att locka fram tankar kring kommande park. Street, flow, färg, form, material och något unikt som sticker ut är exempel på ord som diskuterades.