0

Angående föreningsverksamhet i Kalmar kommuns idrottsanläggningar – med anledning av covid-19

Allt nedanstående är kopierat från Kalmar Kommuns hemsida, ni kan läsa det i originalutförande här:
https://kalmar.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/angaende-foreningsverksamhet-i-kalmar-kommuns-idrottsanlaggningar—med-anledning-av-covid-19.html

Alla kommunens inomhusidrottsanläggningar är stängda för idrottsverksamhet, såväl föreningsdriven som för allmänheten. Det betyder att kommunens sporthallar, ishallar, simhall och övriga specialidrottshallar inomhus är stängda.

Undantagna är yrkesverksamma idrottsutövare och ungdomar födda 2002 eller senare. Restriktionerna gäller i första hand till 11/4.

Ungdomar födda 2002 och senare kan träna både inomhus och utomhus i föreningsdriven, organiserad form. Åldersgruppen är undantagen från regeringens rekommendation om att stänga all offentlig verksamhet som inte är nödvändig.

Barn och ungdomars idrottsverksamhet ska fortfarande följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt pandemilagen

Det är föreningens ansvar att se till att ”smitt-säker träning” genomförs enligt RF:s rekommendationer och/eller respektive specialidrottsförbunds riktlinjer.

Matcher, läger, cuper och tävlingsverksamhet i kommunens inomhusanläggningar kommer även fortsättningsvis inte att kunna genomföras fram till den 11 april, då kommunen anser att detta är en alldeles för stor risk i nuvarande pandemi-läge.

Vuxna ingår som tidigare inte i regeringens rekommendation. I Kalmar kommun innebär det att personer födda 2001 och tidigare för närvarande inte kan träna inomhus vid kommunala anläggningar. Vuxenverksamhet tillåts däremot på utomhusanläggningarna. Då varje kommun och region själva måste ta beslut i frågan, kan det därför se olika ut runt om i landet. I Kalmar kommun görs i dagsläget inga fler undantag. Beslutet som är fattat gäller i första hand till och med den 11 april.

All föreningsbokning sker via telefon eller epost till bokningscentralen. Inga bokningar kan i detta läge göras via vaktmästarorganisationen.

Kontaktuppgifter till bokningscentralen är:
0480-45 07 010
480-45 07 02
kf-mail-bokning@kalmar.se

Ingen verksamhet eller bokningar för allmänheten eller privatpersoner kommer att erbjudas i rådande läge.

Ovanstående information gäller alla Kalmar kommuns idrottsanläggningar

Kalmar 2021-03-19