Påminnelse extra årsmöte 7 maj

Angående extra årsmöte

Skateskylt

Kallelse har tidigare gått ut för extra årsmöte söndag 7 maj klockan 15.00. Nu vill vi kort bara påminna och vädja om att ni som medlemmar kommer. Kom och visa ert engagemang och stöd. Det behövs!

Föreningen kan sägas stå inför ett vägskäl. Å ena sidan har vi en problematisk situation i föreningen när vår ordförande har avsagt sig sitt uppdrag med omedelbar verkan och föreningen har en tyngd ekonomisk situation. Att vår ordförande har avsagt sig sitt uppdrag är tråkigt och antyder att det ligger ett tufft arbete bakom för att få föreningen att fungera. Samtidigt tänker sittande styrelse att detta ändå borde kunna hanteras. Gällande ekonomin så arbetar sittande styrelse febrilt på att hitta sätt att få densamma att bära, men här krävs krafttag. Problemet handlar om för små intäkter.

Å andra sidan står vi inför vad som kan bli en historisk milstolpe i ”Skateboardkalmar” med ett eventuellt parkbygge på 1200 kvm. Det skulle placera den betongpark det talas om bland de 25 procent största i Sverige. En betongpark öppen för alla barn och ungdomar i kommunen för att inte säga hela länet. För detta krävs dock en levande förening som kan tänka sig att engagera sig i bygget och sedan bära en viss form av ansvar så att parken kan fungera och bli den arena för skateboard, inlines, bmx och kickbike som vi önskar.

För att uttrycka det kortfattat så står vi alltså inför en ekonomiskutmaning i ena handen och stora chanser med betongpark i den andra.

Du som åkare, kom och hör oss berätta om situationen i föreningen och hur sittande styrelse ser på framtiden. Berätta vad du tänker och låt oss höra så att vi kan navigera rätt och hitta en väg vidare och framåt. Nu behöver vi i styrelsen verkligen se och känna ditt stöd. Vi ber dig att komma.

Du som förälder till barn som är medlem i föreningen. Kom du också. Gruppen föräldrar utgör en betydligt större grupp i föreningen än ni tror och era barn och ungdomar är vi måna om. Ta er tid att komma på det extra årsmötet och höra oss berätta om var vi befinner oss nu och var vi önskar befinna oss i framtiden. Vill ni liksom vi att en inomhushall ska finnas och även en eventuell betongpark här i kommunen så ber vi er att ta er denna tid och om inte för föreningen så för ditt och alla andra barn och ungdomar i kommunen. Vi behöver även se, höra och känna ert stöd.

Kallelse med dagordning och andra dokument hittar ni här.

Även om det är en solig söndag den 7 maj så ta er denna tid. Vi ber er alla att komma!

//Sittande styrelse – Active 0480

Extra årsmöte

Active 0480 – Kallelse extra årsmöte

Datum: 7 maj 2017
Tid: 15.00
Plats: Spelefanten

Styrelsen kallar till extra årsmöte av fem anledningar. Ordföranden Valle Fotiadis har avsagt sig sitt uppdrag med omedelbar verkan och kvarvarande styrelse (1) önskar bli komplett och samtidigt gör ett nyval av ledamöterna för att arbetet i föreningen ska kunna fortgå. Därför är en av punkterna val av ny ordförande och val av fyra nya styrelseledamöter. För det andra (2) är föreningens ekonomi ansträngd varför sittande styrelsen vill informera om detta och inhämta medlemmarnas synpunkter. Styrelsen vill också (3) informera och föra dialog kring eventuellt betongparksbygget i Norrliden och också (4) presentera och prata om den målbild de har framförallt för 2017, men också på längre sikt. Slutligen (5) vill styrelsen föreslå några ändringar i föreningens stadgar därför är också en av punkterna beslutsfattande kring detta.

Dagordning finns på föreningens nya hemsida, vår Facebooksida, anslagen i Spelefanten och alternativt går det också bra att kontakta Melker Labory på ”melkerlabory@hotmail.com” för att erhålla en via mail. Underlag så som förslag på ändringar av stadgar, föreningens nuvarande stadgar och protokoll från årsmötet i februari 2017 kan erhållas om kontakt tas med Melker Labory via e-mail. Dessa dokument presenteras också på föreningens nya hemsida (active0480.wordpress.com).

Välkomna!

//Styrelsen – Active 0480

Kallelse extra årsmöte 2017-05-07

Dagordning extra årsmöte 2017-05-07

Active 0480 Stadgar och anmälan föreningsregistret

Förslag ändringar i stadgar

Årsmötesprotokoll 2017_HELA

Underlag betongpark

Vi arbetar för dig som gillar skateboard och Kalmar! Sedan någon vecka tillbaka skickade vi in ett underlag för betongpark i det som ska bli en aktivitetspark i Norrliden. Vi hoppas att kommunen nappar. Det vore fantastiskt för barn och ungdomar i kommunen för att inte säga länet. Faktum är faktiskt att Kalmar län är ett av de tre län i hela Sverige som saknar betongpark. Vi håller tummarna!

Underlag betongpark