I Kalmar med omnejd finns bland annat dessa spots…

  • Spelefanten – Här håller vi till när vi kör inomhus. Kolla menyn ovan för diverse information så som priser och öppettider.

Spelefanten (liten)

  • Södra utmarken – Kort och gott en betongyta med några olika obstacles. Rail, manualpads och/eller boxar. Ytan rinner tyvärr inte av så bra vid regn vilket gör att här ofta står lite vatten. Ramp och quarterpipe som står där nu går inte att åka på. Ligger mittemot återvinningscentralen.

Södra utmarken (liten)

  • Barkestorpsskolan – I anslutning till skolan finns denna lila yta som bjuder på lite olika obstacles. En quarterpipe, två banks och en funbox, rail och curb/box mitten.

Barkestorp (liten)

  • Långviken – Senaste tillskottet sommaren 2018 är en pumptrack i Långviken vilket även ligger i direkt anslutning till svalkande bad.

  • Färjestaden – I Färjestaden på Öland finns en mindre men ändå ganska fin yta med manualpad och boxar, ett rail och en miniramp.

Färjeparken (liten)

  • Haga Park – Haga Park strax söder om Färjestaden på Öland är inte bara en av landets bästa platser för vind- och kitesurfing, här finns sedan sommaren 2017 även denna miniramp.

  • Mobi – Är ett mobilt projekt där tre föreningar gått samman. Här finns klättersvamp, parkour och så några mindre obstacles för skateboard vilka flyttas runt inom kommunen, bild nedan från Trekanten hösten 2017.