0

Kallelse till årsmöte 2022 – 27e januari

Datum: 27 januari

Tid: 19.00 till 20.30

Plats: Digitalt

På grund av Covid-19 kommer årsmötet 2022 att ske digitalt. Det kommer att hållas via Teams och för att närvara måste man anmäla sig via mejl senast 26/1 2022 på active0480@gmail.com. Länk till mötet kommer att skickas till de som anmält sig. 
Handlingar som exempelvis verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget kommer att finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet. Dessa delas via mail och önskar du få dem innan mötet skriv då till active0480@gmail.com.