Färdigåkt på rävspelet

Rampen monteras ner imorgon torsdag och flyttas på fredag så härmed är det färdigåkt på rävspelet för den här gången. Lite beroende på väderlek mm de närmaste dagarna så ska jag försöka montera klart den i södra utmarken under helgen så att det går att åka där istället. Uppdatering kommer här eller på facebook när det är klart.

Miniramp på Kalmar Stadsfest

Idag börjar Kalmar Stadsfest och vi finns för er som inte sett det på rävspelet (söder om Fredriksskans IP) i Kalmar med denna miniramp som blivit verklighet tack vare bidrag från Kalmar kommun motsvarande huvuddelen av materialet och Johan Andersson som i egenskap av styrelseledamot och rampbyggare kommit med förslaget och byggt rampen ideellt för föreningens räkning. Efter stadsfesten kommer rampen flyttas till södra utmarken men kom gärna förbi rävspelet och hjälp oss visa upp föreningen från sin bästa sida (medtag glatt humör och efterlämna inget skräp på platsen). Fri åkning medelst i första hand skateboard gäller, lånebrädor och skydd kan finnas när någon från styrelsen finns på plats. Hjälm rekommenderas. Resten av Stadsfestens program hittar ni på https://www.kalmar.com/…/ka…/files/kalmarstadsfest_webb2.pdf

Ett särskilt tack riktas till Lukas Nilsson, Anders Stridarv och Pontus Pettersson hos kommunen, alltid lika trevliga Marie hos Beijer Byggmaterial, Fredric Axelsson i parkour-föreningen, GDL Transport, Jonas på expofy, Nicklas Wiberg hos Smålandsidrotten och sist men inte minst Daniel Chefen Johansson.

Välkomna på sommarskate!

Active 0480 bjuder under juli månad in till ett antal tillfällen för gratis SOMMARSKATE! med instruktörer och låneutrustning. Den 11 juli i Lindsdal/Fjölebro (ej Rockneby som stått på tidigare affischer) kommer det även finnas möjlighet att testa BMX. Notera också att aktiviteten i samarbete med Öland Roots den 13 juli äger rum i minirampen i Haga Park kl 13-15. Mer info om platser på active0480.se/skatespots Välkomna!

GDPR och ny integritetspolicy

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25:e maj 2018. GDPR ersätter härmed den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag, föreningar och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps. Med anledning av detta så har vi förtydligat föreningens integritetspolicy baserat på rekommendationer för idrottsföreningar från Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Läs den gärna och har du fler frågor så är du välkommen att kontakta föreningens ordförande på active0480@gmail.com

Sommarstängt fr.o.m 19 maj

Spelefanten är med tanke på det ihållande fina vädret sommarstängd alla dagar tills vidare. Undantag kan eventuellt bli dagar med sämre väder men detta annonseras i så fall särskilt på facebook och hemsidan. Behåll gärna ett öga på facebook och hemsidan så att ni inte missar värdefull ny information eller inbjudan till workshopen där alla medlemmar kommer erbjudas möjlighet att lämna synpunkter på utformningen av den planerade betongparken.